Goedkoopste Asbestverwijdering

snel een vakman

snel een vakman

We zijn de goedkoopste in Asbestverwijdering

Goedkoopste Asbestverwijdering

Goedkoopste Asbestverwijdering

Goedkoopste Asbestverwijdering

Goedkoop Asbest Sanerings/Verwijderingsbedrijf

Goedkoopste in Amsterdam,Alkmaar, Schagen, Heerhuowaard, Hoon, etc.

De tak asbestsanering.
Ons asbestverwijderingsbedrijf is gecertificeerd volgens de SC 530 en verwijderd goedkoop asbest
volgens de vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeids- veiligheid en het voorkomen
van verspreiding van asbest naar mens en milieu.

Wilt U foto’s en e.v.t. asbest invertarisatie rapport mee sturen per mail.

Contact nu per Mail

0226-456045 of 06-27379838 Vragen naar Bart

Asbest is een mineraal die is opgebouwd uit fijne microscopische kleine vezels
en is niet met het blote oog zichtbaar.

Vroeger werd asbest veel gebruikt omdat het een goedkope manier is om te isoleren, en werd veel bij bouw en
renovatievan woningen en bedrijfspanden gebruikt.

Later kwam men er achter dat asbest slecht voor de gezondheid is. Het inademen van asbest kan
ademhalingsproblemen veroorzaken en verschillende soorten kanker (long, buik of longvlieskanker).

Goedkoopste in Asbestverwijdering

Sinds 1 juli 1993 mag asbest in Nederland niet meer worden toegepast. Nederland kent 3 soorten asbest
chrysotiel, amosiet en crocidoliet. Ook al is het gebruik van asbest nu verboden en wordt het niet meer verkocht,
toch kom je asbest nog veel tegen.

Procedure voor goedkoop asbest verwijderd kan worden is het laten maken van een asbestinventarisatierapport
doen wij door een onafhankelijk bureau .
In een asbestinventarisatierapport wordt o.a. aangegeven:
– om wat voor soort asbestmateriaal het gaat
– om welke risicoklasse het gaat
– de plaats waar het asbest zich bevindt
– de hoeveelheid
– methode waarop goedkoop asbest gesaneerd moet worden.
Met bovenstaande rapport kan de sloopvergunning worden aangevraagd, zodra
deze is afgegeven kunnen de saneringswerkzaamheden van start gaan.

Uitvoering: Binnensanering:

Voordat de daadwerkelijke saneringswerkzaamheden beginnen moet er afhankelijk van de risicoclassificatieeen
containment worden gebouwd die door middel van onderdrukmachines op onderdruk wordt gezet en de
lucht filtert, om te voorkomen dat de omgeving
niet wordt blootgesteld aan de vrijkomende asbest.
Het asbest wordt verwijderden daarna wordt de ruimte schoongemaakt en wordt er een onafhankelijk
geaccrediteerde laboratoria ingeschakeld dieeen meting verricht.
Voldoet de meting aan de gestelde eisen, dan wordt de ruimte vrijgegeven.

Buitensanering:

Bij een buitensanering wordt het werkgebied afgezet met afzetlint en waarschuwingsborden,
en mag het gebied alleen worden betreden door asbestsaneerders, toezichthoudende instanties.
Nadat de sanering heeft plaats gevonden, wordt er een visuele inspectie uitgevoerd door een
onafhankelijk geaccrediteerdelaboratoria. Indien die akkoord is, wordt het gebied vrijgegeven.
Zowel voor een binnen,- en buitensanering wordt het vrijkomend asbestmateriaal dubbel verpakt en
afgevoerd naar een erkende verwerker.

Naast het regelen van Goedkoop asbest verwijdering kunnen wij ook een asbestinventarisatierapport
voor u verzorgen en een sloopvergunning aanvragen.
Voor voordelige kosten, goedkoop asbestsaneren / asbestverwijderen in friesland en omstreken Noord Holland Goedkoopste Asbestverwijdering,
kunt u contact met ons opnemen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.